?!DOCTYPE html> 毒死q作用以及使用注意点介l?- 安阳市安林生物化工有限责d?/title> <meta name="Keywords" content="毒死? /> <link rel="stylesheet" href="/template/alsw/res/web.css"> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?2781e471539fcaeb938f0a35c51010af"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="header_top"> <div>安阳市安林生物化工有限责dؓ您提?a href="/">除虫?/a>?a href="/supply/">灭幼?/a>?a href="/news/">毒死?/a>{相关信息发布和新闻资讯Q敬请关注!</div> <div><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/15153/stat/"></script></div> </div> <div class="header clr1"> <div> <a href="http://www.arrolape.com" title="安阳市安林生物化工有限责d?> <img src="/template/alsw/res/logo.jpg" alt="安阳市安林生物化工有限责d? width="156" height="100"/> </a> </div> <div> <img src="/template/alsw/res/title.jpg" alt="安阳市安林生物化工有限责d? width="494" height="64"/> </div> <div> <img src="/template/alsw/res/erweima.jpg" alt="扫码了解更多" width="98" height="98"/> <br/>扫码了解更多 </div> <div> <img src="/template/alsw/res/tel.jpg" alt="咨询热线" width="46" height="102"/> <p> 安林咨询热线Q? <b>原药电话Q?372-2116008</b> <b>农业销售:0372-2941377</b> <b>林业销售:0372-2941379</b> </p> </div> </div> <div id="header_menu" class="header_menu clr1"> <a href="http://www.arrolape.com" title="|站首页" rel="nofollow">|站首页</a><i></i> <a href="http://www.arrolape.com/about/" title="关于安林" rel="nofollow">关于安林</a><i></i> <a href="http://www.arrolape.com/news/" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a><i></i> <a href="http://www.arrolape.com/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a><i></i> <a href="http://www.arrolape.com/about/about2.html" title="人才招聘" rel="nofollow">人才招聘</a><i></i> <a href="http://www.arrolape.com/contact/" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a> </div> <div class="w1"> <div id="about_sub_menu"> <a href="http://www.arrolape.com/about/" title="企业? rel="nofollow">企业?/a> <a href="http://www.arrolape.com/about/about6.html" title="企业风采" rel="nofollow">企业风采</a> <a href="http://www.arrolape.com/about/about3.html" title="企业荣誉" rel="nofollow">企业荣誉</a> </div> <div id="news_sub_menu"> <a href="http://www.arrolape.com/news/type/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a> <a href="http://www.arrolape.com/news/jszc/" title="技术支? rel="nofollow">技术支?/a> </div> <div id="product_type_sub_menu"> <a href="http://www.arrolape.com/yy/" title="原药">原药</a> <a href="http://www.arrolape.com/yj/" title="烟剂">烟剂</a> <a href="http://www.arrolape.com/scj/" title="杀虫剂">杀虫剂</a> <a href="http://www.arrolape.com/ccj/" title="除草?>除草?/a> <a href="http://www.arrolape.com/sjj/" title="杀菌剂">杀菌剂</a> <a href="http://www.arrolape.com/zwscdjj/" title="植物生长调节?>植物生长调节?/a> <a href="http://www.arrolape.com/jt/" title="其它">其它</a> </div> </div> <div class="sliderwrap"> <div class="slider"> <div><img src="/template/alsw/res/banner1.jpg?v=0.1" alt="" title="" /></div> <div><img src="/template/alsw/res/banner2.jpg" alt="" title="" /></div> <div><img src="/template/alsw/res/banner3.jpg" alt="" title="" /></div> </div> </div> <div class="hot_search"> <span>热搜关键词:</span> <a href="http://www.arrolape.com" title="除虫? rel="nofollow">除虫?/a> <a href="http://www.arrolape.com/supply/" title="灭幼? rel="nofollow">灭幼?/a> <a href="http://www.arrolape.com/news/" title="异丙? rel="nofollow">异丙?/a> </div> <div class="subpage_main clr1"> <div class="subpage_left"> <div class="subpage_left_model"> <p>产品中心</p> <a href="http://www.arrolape.com/yy/" title="原药">原药</a> <a href="http://www.arrolape.com/yj/" title="烟剂">烟剂</a> <a href="http://www.arrolape.com/scj/" title="杀虫剂">杀虫剂</a> <a href="http://www.arrolape.com/ccj/" title="除草?>除草?/a> <a href="http://www.arrolape.com/sjj/" title="杀菌剂">杀菌剂</a> <a href="http://www.arrolape.com/zwscdjj/" title="植物生长调节?>植物生长调节?/a> <a href="http://www.arrolape.com/jt/" title="其它">其它</a> </div> <div class="subpage_left_model"> <p>联系我们</p> <div> 原药电话Q?372-2116008<br/> 制剂电话Q?372-2941377<br/>      0372-2941379<br/> 公司传真Q?372-2941379<br/> 公司邮箱Qalswhg2015@163.com<br/> 办公地址Q安阛_文峰大道q宾?h12?br/> 生地址Q安阛_安阳县永和镇工业? </div> </div> </div> <div class="subpage_right"> <div class="subpage_right_title"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/jszc/">技术支?/a> > 详细内容 </div> <div class="subpage_right_content"> <h1 class="subpage_right_content_title">毒死q作用以及使用注意点介l?/h1> <div class="subpage_right_content_subtitle"> 来源Q?a href='http://www.arrolape.com/news/256.html'>http://www.arrolape.com/news/256.html</a>   发布旉Q?020-04-10 </div> <div class="subpage_right_content_detail"> <p>     <b><a href="http://www.arrolape.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">毒死?/a></b>是我们农业中的一U重要的产品Q那么它在我们农业中是怎样发挥作用呢?我们在农业中使用<a href="http://www.arrolape.com/supply/43.html" target="_blank">毒死?/a>的时候需要我们特别注意哪些知识呢Q我们只有在使用毒死׃前对产品使用中的一些注意事进行品的了解才能在用中更好的利用它?</p> <p> 和胃毒作用,q有―定的熏怽用,主要用于ȝ花、果树、大豆、花生、粮食、蔬菜等多种完。剂型有50%可湿性粉剂?0?%xa?5%颗粒剂?</p> Q?Q治理花生、大豆地下害虫,每亩?0?%xa150?00毫升或用15%颗粒??公斤Q拌l沙?0公斤Q顺垄撒于作物根部,然后划锄?br /> Q?Q治理棉p虫和U蜘蛛,每亩?0?%xa50毫升Q兑?0?0公斤喷雾Q治理棉铃虫、红铃虫、金刚钻{,每亩?0?%xa60?0毫升Q兑?0?0公斤喷雾?br /> <p> Q?Q治理麦田蚜虫、黏虫,每亩?0?%xa40毫升Q兑?0?0公斤喷雾Q治理大豆食心虫、斜U夜蛾、稻螟、稻U卷叶螟、稻飞虱{,每亩?0?%xa80?20毫升Q兑?0?0公斤喷雾?</p> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20200410/20200410143325_6406.jpg" alt="毒死q产商" width="400" height="300" title="毒死q产商" align="" /> </p> <p> <br /> </p> Q?Q治理菜青虫、小菜蛾Q每亩用40?%xa80?50毫升Q兑?0?0公斤喷雾?br /> Q?Q治理果树食心虫、叶螨、潜叶蛾{,?0?%xa800?500倍液喷雾?br /> <p>     使用毒死蜱时应注意,操作者切勿让药液接触皮肤和眼睛。第二,不要与碱性农药؜配。第二,不能在烟草上使用。第四,各种作物一ơ用药距收获期分别ؓ花21天、小?0天、水E?天、大?4天、花?1天?</p> <p> <br /> </p>     以上便是我们厂家为大家ȝ的关?a target="_blank" href="http://www.arrolape.com/news/256.html">毒死q作用以及使用注意点介l?/a>Q希望大家能从上面的介绍中多多的ȝ它们知识以更好的促进我们农业生的进步?br /> <br /> </div> <div class="pre_next_wrap"> <div>上一?<a href="257.html">农药厂家介绍家用杀虫剂的用方?/a></div> <div>下一?<a href="255.html">除虫脲原药厂家介l百菌清使用Ҏ</a></div> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e6%af%92%e6%ad%bb%e8%9c%b1'>毒死?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%af%92%e6%ad%bb%e8%9c%b1%e4%bd%9c%e7%94%a8'>毒死׃?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%af%92%e6%ad%bb%e8%9c%b1%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%92%b1'>毒死蜱多钱</a>, </div> <div class="related_news clr1"> <p>相关新闻</p> <a href="/news/293.html" title="毒死q作用真是逆天了!" rel="nofollow">> 毒死q作用真是逆天了!</a> <a href="/news/292.html" title="Z么毒死蜱不能L与其他类农药混合使用" rel="nofollow">> Z么毒死蜱不能L与其他类农药混合使用</a> <a href="/news/284.html" title="用完毒死蜱后Q我们该怎么善后" rel="nofollow">> 用完毒死蜱后Q我们该怎么善后</a> <a href="/news/280.html" title="毒死蜱厂家教您如何用毒死蜱" rel="nofollow">> 毒死蜱厂家教您如何用毒死蜱</a> <a href="/news/276.html" title="毒死q使用规范Q你有了解吗" rel="nofollow">> 毒死q使用规范Q你有了解吗</a> <a href="/news/269.html" title="毒死׃用方法的详细说明" rel="nofollow">> 毒死׃用方法的详细说明</a> </div> <div class="related_pro clr1" id="related_pro"> <p>相关产品</p> <div> <a href="/supply/53.html" title="25%灭幼?00g" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15153/202103231106049721515368921.jpg" title="25%灭幼?00g" alt="25%灭幼?00g"/><i></i></a> <a href="/supply/53.html" title="25%灭幼?00g" rel="nofollow">25%灭幼?00g</a> </div> <div> <a href="/supply/216.html" title="20%毒死?0g" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15153/202107190928248781515387339.jpg" title="20%毒死?0g" alt="20%毒死?0g"/><i></i></a> <a href="/supply/216.html" title="20%毒死?0g" rel="nofollow">20%毒死?0g</a> </div> <div> <a href="/supply/411.html" title="20%毒死?00g" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15153/202107190929185351515320078.jpg" title="20%毒死?00g" alt="20%毒死?00g"/><i></i></a> <a href="/supply/411.html" title="20%毒死?00g" rel="nofollow">20%毒死?00g</a> </div> <div> <a href="/supply/465.html" title="20%毒死?000g" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15153/202107190930215031515374043.jpg" title="20%毒死?000g" alt="20%毒死?000g"/><i></i></a> <a href="/supply/465.html" title="20%毒死?000g" rel="nofollow">20%毒死?000g</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="page_foot clr1"> <div> <img src="/template/alsw/res/logo_foot.jpg" alt="安阳市安林生物化工有限责d? width="200" height="162" /> </div> <div> <span> Copyright©www.arrolape.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 安阳市安林生物化工有限责d?  版权所有,严禁转蝲或镜像,q者必IӞ  <a href="" title="/sitemap.xml">XML</a>  <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">|站地图</a> </span> <p> 制剂电话Q?372-2941377 0372-2941379 0372-2922186 原药电话Q?i>0372-2116008</i><br /> 公司传真Q?372-2941379 E-mailQalswhg2015@163.com<br /> 办公地址Q安阛_文峰大道q宾?h12?br /> 生地址Q安阛_安阳县永和镇工业? </p> </div> <div> <p> 手机站二l码 <img src="/template/alsw/res/urlqrimg.png" alt="手机站二l码" width="110" height="110" /> </p> <p> 微信公众? <img src="/template/alsw/res/erweima.jpg" alt="微信公众? width="110" height="110" /> </p> </div> </div> <div class="page_foot_menu clr1"> <a href="http://www.arrolape.com" title="|站首页" rel="nofollow">|站首页</a><i></i> <a href="http://www.arrolape.com/about/" title="关于安林" rel="nofollow">关于安林</a><i></i> <a href="http://www.arrolape.com/news/" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a><i></i> <a href="http://www.arrolape.com/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a><i></i> <a href="http://www.arrolape.com/about/about2.html" title="人才招聘" rel="nofollow">人才招聘</a><i></i> <a href="http://www.arrolape.com/contact/" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a> </div> <div class="page_foot_copy"> 毒死蜱哪家好Q供应订做多钱Q灭qDh怎么P诚信公司以批发h格大量现货提供灭qD、除虫脲、毒死蜱、除虫脲{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?br /> <script src="http://www.xinzhongqi.net/jszc.js" charset="UTF-8"></script>  <a target="_blank" rel="nofollow">免责声明</a>  <a href="/template/alsw/res/gsyyzz.jpg" target="_blank"><img src="/template/alsw/res/businesslicense1.png"/> 工商营业执照公示</a>  <a href="/template/alsw/res/nyscxkz.jpg" target="_blank"><img src="/template/alsw/res/nyscxkz1.jpg"/> 农药生许可?/a> 热门城市推广: <a href="/zhejiang.html" title="江" target="_blank" >江</a> <a href="/guangdong.html" title="q东" target="_blank" >q东</a> <a href="/beijing.html" title="北京" target="_blank" >北京</a> 备案P<a target="_blank">豫ICP?4027927?/a> </div> <script> document.write('<script src="/template/alsw/res/web.js?s=' + new Date().getTime() + '"><\/script>'); </script> <a href="http://www.arrolape.com/">午夜免费啪视频在线黄色网站</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>